Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Буряад ороной 400 гаран һурагшад «Авиатор» мүрысөөндэ хабаадаа

24.05.2018

ВСГУТУ-тэ 2018 оной майн 17-до естественнэ-математическа (байгаалиин, тоо бодолгын) талаар “Авиатор” I-дэхи Республиканска мүрысөөн үнгэрөө. Буряад Уласай ба Улаан-Үдэ хотын болбосоролой эмхинүүдһээ энэ хэмжээ ябуулгада 400 гаран һурагшад хабаадаа.

“Авиатор” тулалсаан АО “Улаан-Үдын авиационно завод”, Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай Яаман ба БРИОП хамтын үүсхэлээр эмхидхэгдээ. ФГБОУ ВО ВСГУТУ мүрысөөнэй партнер болоо.

Тэмсээнэй программа дүрбэн шэглэлтэй байгаа: тоо бодолго, физикэ, хими болон информатика. БРИОП хүдэлмэришэдэй хамтын ажалай хүсөөр, авиазаводой захиргаан, Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай Яаман, ВСГУТУ-эй багшанар Александр Мордковичтай (тоо бодолгын УМК автор) хамта мүрысөөнэй дүрим болон урилдаанай даабаринуудые бэлэдхээ.

Шангай жаса 170-аад түхэригһөө бүридөө, АО “Улаан-Үдын авиазаводһоо” барюулагдаа.

Мүрысөөнэй гол зорилгонуудай нэгэн хадаа ажабайдалаа инженернэ мэргэжэлнүүдтэй холбожо, саашадаа заводто хүдэлхэ дуратай эгээ бэлигтэй һурагшадые элирүүлгэ болоно.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай Яаман ба ГАУ ДПО РБ “БРИОП” тус һорилго үнгэргэхэ талмай үгэһэнэй, болбосоролой талаар республиканска хэмжээнэй ябуулга үнгэргэлгэдэ туһалһанай түлөө ВСГУТУ-эй ректор, профессор Владимир Сактоевто баяр хүргэнэ.

ОПУБЛИКОВАТЬ